?test=111

Frequently Asked Questions

เรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าลูกค้าจะส่งเพียง 1 ชิ้น

Smooth Express มีเงินประกันสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท กรณี สินค้าสูญหาย หรือ ชำรุด ซึ่งเกิดจากความเสียหายจากการขนส่งของทางบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์เงินประกันเพิ่มเติมสามารถเลือกได้ผ่านทางหน้าเว็บไซด์ ในขณะที่ booking ได้ทันที

ทุกพัสดุที่จัดส่งโดย Smooth Express คุณสามารถนำเลขพัสดุ หรือ Tracking No.ติดตามสถานะของพัสดุได้บนหน้าเว็บไซต์ www.smoothexpress.com

การจัดส่งของทาง Smooth จะเป็นรูปแบบ Next day (ถึงผู้รับในวันถัดไป)

ขนาดของพัสดุสามารถวัดได้ง่ายนิดเดียว คือนำตัวเลขความกว้าง ยาว สูง ของพัสดุมารวมกัน

(กว้าง + ยาว + สูง) = ขนาดของพัสดุ

อัตราค่าบริการของ Smooth เริ่มต้นที่ 30 บาท


เรายินดีบริการรับส่งเอกสาร และพัสดุที่สามารถบรรจุหีบห่อเรียบร้อย ตามขนาดที่เรากำหนดไว้

และทางเราขออนุญาต สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธรับส่งและปฏิเสธการรับผิดชอบในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 10 ประเภทนี้

1. สิ่งแตกง่าย หรือที่บรรจุหีบห่อ แพ็คกล่องไม่เรียบร้อย

2. วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ ป้องกัน

3. วัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ เช่น ระเบิดที่มีแรง หรือไม่มีแรง

4. สิ่งสกปรก หรือสิ่งมีพิษ อาจทำให้เกินอันตรายแก่เจ้าพนักงาน

5. สิ่งมีชีวิต

6. สิ่งลามกอนาจาร

7. สิ่งเสพติด

8. สิ่งของปลอมแปลง หรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

9. ธนบัตร


ไม่ตรงกับพัสดุจริงที่มีความประสงค์จะให้จัดส่ง เป็นต้น ****ในกรณีนี้ทางเราจะขอไม่รับผิดชอบใดๆ และจะทำการพิจารณาปฏิเสธรับพัสดุหน้างานกับผู้จัดส่ง ผู้จัดส่งสามารถทำการแจ้งขอคืนเงิน (Refund) ได้ 30% ของยอดชำระเงินค่าบริการจัดส่งรอบนั้นเท่านั้น (ระยะเวลาของการ Refund ภายใน 7วันทำการ)

*สิ่งของที่มีเงื่อนไขการฝากส่งพิเศษ ต้องฝากส่งเป็นกรณีพิเศษ

อาทิ เช่น เหรียญกาษาปณ์ พันธบัตร เอกสารสั่งจ่ายเงิน ทองคำ ทองคำขาวหรือเงิน หินมีค่า และเครื่องเพชรพลอย*


หากสินค้าของคุณส่งไปไม่ถึงที่หมายปลายทาง หรือพบว่ามีปัญหาระหว่างทาง สามารถติดต่อ Call center ได้ที่เบอร์ 02-000-5555